Opis projektu - Warszawa dla mojej mamy

Warszawa dla mojej mamy

Opis projektu

Drogie mamy

 Pamiętacie książeczki z serii „Moja mama...”? W sposób prosty i czytelny oswajały one dzieci z niepełnosprawością rodziców. Były narzędziem ułatwiającym rozmawianie z dziećmi o niepełnosprawności. Wskazywały też – co jest dla nas bardzo ważne – na wartość rodzinną, osobistą i społeczną rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością.

Niepełnosprawność  rodzica postrzegana jest przez dzieci jako INNOŚĆ. Jest to problem w relacjach z rówieśnikami: związany przede wszystkim ze strachem przed odrzuceniem; również ze wstydem i całą gamą innych emocji. Chcielibyśmy, żeby nasze publikacje budowały wśród dzieci postawy zrozumienia i otwartości wobec niepełnosprawności. Obraz funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w codziennych sytuacjach pozwala oswoić dzieci z ową innością i przyjąć ją jako zwyczajność.

„Warszawa dla mojej mamy” jest kolejnym etapem, pozwalającym na budowanie Waszych pozytywnych relacji z dziećmi. Książeczka – opisująca trasy spacerów po Warszawie, które mogą być pokonywane wspólnie z dziećmi przez osobę nawet z dużymi problemami w poruszaniu się – ma wyzwalać bowiem w dzieciach kreatywność i aktywność.

Tymczasem, ze względu na bariery, trudność w korzystaniu z komunikacji publicznej, ograniczenia zdrowotne swojej aktywności (brak sił!) osoby niepełnosprawne często nie korzystają z możliwości spędzania czasu, jakie zapewnia duże miasto – ograniczają się do najbliższych parków, kin czy osiedlowych placów zabaw.

Dzięki zaproponowanym w „Warszawie dla mojej mamy” zabawom, a także ciekawostkom turystycznym dzieci mogą wcielić się w rolę przewodnika własnych mam. Jest to ważne, bo pozwala dzieciom na wspólny aktywny czas z mamą co – jak wszyscy wiemy – jest najlepszą formą przeżywania relacji rodzice-dzieci.

I – wszyscy o tym wiemy – wspólne spędzenie kilku twórczych godzin z dzieckiem – jest bezcenne.

logo mazowsze

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego